SZGYP

Karrier Iroda bemutatkozás:

„Ahol az elmélet gyakorlattá válik”

Szeretnél már egyetemi éveid alatt több hónapos gyakorlati tapasztalatot szerezni? Szeretnél elismert gyakorló jogászoktól tanulni? Szeretnéd már most megalapozni a jövődet?

Az iroda célja a hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartásra, illetve kommunikációra építve, igényeiknek megfelelő szolgáltatások kialakítása, a szegedi joghallgatók gyakorlatorientált képzésének elősegítése.

 • Szakmai Gyakornoki Program koordinációja minden szemeszterben
 • Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Egyesült Államok Budapesti, Magyarországi Nagykövetségével megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítése, pályázatok meghirdetése, megküldése, kapcsolattartás, pályázati koordináció
 • Szakmai gyakorlatokat, szakmai gyakornoki programot érintő új szerződések előkészítése, koordináció, kapcsolattartás
 • Kötelező szakmai gyakorlati helyek közvetítése
 • Partnertalálkozók, előadások szervezése
 • Pályaorientációs tanácsadás
 • Aktuális állás- és gyakorlati helyek, pályázati lehetőségek a Facebook oldalunkon

Dr. Visontai-Szabó Katalin Ph.D. egyetemi adjunktus
irodavezető

Dr. Vizkeleti Edit egyetemi tanársegéd
főkoordinátor

Elérhetőségek:

6720 Szeged, Bocskai u. 10-12. Alagsor 16. szoba
Félfogadás: előzetes egyeztetés alapján
Telefon: 30/979-29-42
Email: szteajkkarrier@gmail.com vagy visontaikata@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/SzteAjkKarrierIroda

Küldetésünk:

2006-ban a „Projekt a szegedi joghallgatók gyakorlat-orientált képzésének elősegítésére” című ROP program megvalósulásaként kezdte meg működését az SZTE ÁJK Karrier Iroda.

A Karrier Iroda alapvető célja a gyakorlat-orientáltabb képzés lehetőségének megteremtése, segítése, hogy a képzést követően az SZTE ÁJTK hallgatói nagyobb eséllyel és nagyobb tapasztalattal léphessenek ki a munkaerőpiacra.

Ennek érdekében az országban is egyedülálló szakmai gyakornoki rendszert indítottunk el, amely során évente 30-40 fő jogászhallgató a régió különböző gyakornoki helyein három hónapos gyakorlatra pályázhat.

 1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Terv és a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott ROP-3.3.1.-05/1-2005-12-0009/34 számú, „Projekt a szegedi joghallgatók gyakorlat-orientált képzésének elősegítésére” című program megvalósulásaként kezdte meg működését 2006 őszén az SZTE-ÁJTK Karrier Iroda Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta vezetésével, munkáját hallgatói munkatársak segítették.  2015. márciusában dr. Visontai-Szabó Katalin vette át az iroda vezetését, mely jelenleg 2 fővel működik.

 1. Szakmai Gyakornoki Program (SZGYP)

Az országban egyedülálló szakmai gyakornoki programunk segítségével évente 30-40 hallgató Szeged és Budapest különböző gyakornoki helyein három hónapos szakmai gyakorlatra pályázhat.

A Szakmai Gyakornoki Programra minden szemeszterben három hónapos időintervallumra (szeptember-november, illetve február-április) kerül sor, az előző szemeszter előkészítő munkáján alapulva. Szerződéses fogadóintézményeink állapítják meg pályázó, illetve a gyakornoki programban résztvevő hallgatóinkkal szemben támasztott feltételeket. A gyakornoki helyek betöltése pályázat útján történik. A Karrier Iroda a pályázati eljárást, illetve a pályázatok koordinációját bonyolítja, illetve biztosítja a hallgatók és munkáltatók közötti összhangot, a kapcsolattartást. Az iroda figyelemmel kíséri a sikeres pályázók tevékenységét gyakorlatuk során. Ez a hallgató által minden hónap végén kitöltött, a munkáltató által hitelesített és benyújtott jelenléti ívvel, beszámolóval, foglalkoztatási naplóval történik. Ezek áttanulmányozását követően értékeljük a hallgató gyakornoki tevékenységét. Ezen dokumentumok kivonatolt változatából a későbbi pályázók hasznos információkat nyerhetnek az egyes gyakornoki helyekről, az ott töltött munkáról. A hallgató teljes értékű gyakornoki munkát végez a munkáltatójánál napi 8 órában. Ez időre egyéni tanrendet kap, hogy valóban teljes egészében a munkavégzésre szentelhesse az idejét.

Az tanúsítványok átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melyet végzést követően önéletrajzához csatolhat.

A gyakornokok esetleges javadalmazása a hallgató és a fogadóintézmény közötti megállapodáson alapul, a Karrier Iroda klasszikus tevékenységként közvetői feladatkört lát el a gyakornok és a fogadóintézmény között. A tapasztalat azt mutatja, hogy a hallgatóinkat nem a pénz motiválja. A program adta előnyök a visszajelzések alapján még jelentősebb juttatás nélkül is megérik a befektetett energiát.

A szakmai gyakornoki programban részt vett hallgatók olyan kapcsolati tőkét szerezhetnek, amely jelentősen megkönnyíti számukra az álláskeresést. Az egyetem elvégzése után is fenntartjuk a kapcsolatot volt gyakornokainkkal, így mindig naprakész információkkal rendelkezünk arról, ki hol talált munkát. Érdekes és ugyanakkor szemléletes tény, hogy számtalan gyakornok a korábbi gyakornoki helyén talál magának állást.

 1. Kötelező nyári gyakorlat

A minden joghallgató számára kötelező hat hetes (nyári) gyakorlat megszervezése alapvetően a hallgató feladata, azonban a Karrier Iroda készséggel nyújt segítséget ennek lebonyolításhoz is.

 1. Egyéni karrier tanácsadás

Az iroda pályaorientációs és karrierfejlesztési tanácsadással is segíti a hallgatókat.

Az iroda a Szegedi Tudományegyetem Karrier Irodájával együttműködésben tanácsot nyújt önéletrajzok, motivációs levelek elkészítésében és megszerkesztésében angol és magyar nyelven.

 1. Partnertalálkozók és fórumok szervezése

Rendezvényeink szervezésével olyan fórumot kívánunk biztosítani, ahol a hallgatók a karon végzett és sikeresen elhelyezkedett jogászokkal találkozhatnak.

A SZTE ÁJTK Karrier Iroda – a szakmai gyakornoki programmal összefüggésben – olyan fórumokat szervez, ahol a korábbi gyakornokok mutatják be munkahelyi tapasztalataikat az érdeklődőknek, és válaszolnak az esetleges kérdésekre.

 

Az Iroda minden év tavaszán partnertalálkozót tart a klasszikus jogász hivatásrendek képviselőinek részvételével, ahol a hallgatók az elhelyezkedéshez, karriertervezéshez kaphatnak információkat.

A partnertalálkozók szervezésével lehetőséget kívánunk biztosítani a hallgatók számára a karon végzett és sikeresen elhelyezkedett jogászokkal való megismerkedésre, melynek során fókuszcsoportos beszélgetés keretében információt cserélhetnek a „nagyokkal”. A legutóbbi partnertalálkozó meghívott vendégei voltak 2015. május 5-én:

 

 1. Görög Márta egyetemi tanár, az SZTE marketing és kommunikációs igazgatója, a Karrier Iroda volt vezetője
 2. Harangozó Attila a Szegedi Ítélőtábla elnöke
 3. Herédi Edit, Szeged Megyei Jogú Város aljegyzője
 4. Juhász Tünde, Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
 5. Kertész József, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke
 6. Kopasz Zsolt, a Csongrád Megyei Főügyészség megbízott főügyésze
 7. Lukács János dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Csongrád Megye rendőr-főkapitánya, Karunk címzetes egyetemi docense
 8. Papp István, a Nemzeti Adó – és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóságának főigazgatója
 9.  Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke

Szakmai partnereink:

A három hónapos Szakmai Gyakornoki Programban:

 • Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége (Budapest)
 • Andrékó – Kinstellar Ügyvédi Iroda (Budapest)
 • Csongrád Megyei Rendőrkapitányság
 • Hoffmann Balázs Ügyvéd
 • Juhász – Csvila Ügyvédi Iroda
 • Magyarossy József ügyvéd (dr. Ragány Zoltán)
 • Mercedes Kecskemét
 • Császár Mátyás ügyvéd
 • Kardos – Pető – Törőcsik Ügyvédi Iroda
 • Kolozsvári és Waldmann Ügyvédi Iroda
 • Nemzeti Adó – és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Főigazgatósága
 • Noerr és Társai Ügyvédi Iroda (Budapest)
 • Szegedi Ítélőtábla
 • Szegedi Törvényszék
 • Transparency International (Budapest)
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szakmai partnereink száma folyamatosan bővül.