A gyermekek jogainak világnapja – November 20.

20191017PHT64508_original

Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót „kiszeretni”.

Böjte Csaba

Az ENSZ Közgyűlése 1959. november 20-án fogadta el a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot, azóta minden évben november 20-án tartják a gyermekek jogainak világnapját. A Nyilatkozat olyan konkrét jogokat rögzített mint a névhez, az állampolgársághoz vagy az oktatáshoz való jog, mindezt abban a szellemben, „hogy a gyermek gyermekkora boldog legyen”.

gyermekjogok

Miután a Nyilatkozat nem volt kötelező erejű, így harminc évvel később, ugyanezen a napon 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt, és 1990. január 26-án megnyitotta aláírásra. Az Egyezményt hazánk 1991-ben ratifikálta, mely ezáltal kötelezővé vált Magyarországon. Az Egyezménnyel összhangban Alaptörvényünk kiemelt védelemben részesíti a gyermekkort. Kimondja, hogy „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz”. Továbbá deklarálja, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről. Az Egyezmény három fő alappillérre épült, a védelemre, a gondoskodásra és a részvételre. A védelem joga alapján mindenkinek, aki a gyermekkel bármely módon kapcsolatba kerül, kötelessége a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi védelme. Az Egyezmény ebben a körben megemlíti a szülők kiemelt szerepét a gyermek mindenek felett álló védelmében és hogy az államnak kötelessége az ehhez szükséges minden segítséget megadnia.

gyermekjogok2

A gondoskodás alapján a gyermeknek jár az ellátás, táplálás, testi-lelki fejlődés, mindez alanyi jogon. A részvétel joga kiemelten fontos, ez biztosítja, hogy a gyermek sorsa felől ne lehessen dönteni, az ő hozzászólása, véleménye nélkül. Véleményüket, érzéseiket szabadon elmondhatják, és egyéb módon is kinyilváníthatják.  Hazánkban az Emberi Jogi Munkacsoport keretén belül külön Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport hivatott foglalkozni a gyermekeket érintő aktuális kérdések megvitatásával, szakpolitikai javaslatok áttekintésével.

Mindannyiunk felelőssége, hogy a gyermekeink egészséges fejlődése biztosított legyen és november 20-a erre is egy jó alkalom, hogy mindannyian emlékezzünk, a jövő nemzedékének egészséges fejlődése a mi kezünkben van.

 

Készítette,

Szász Evelin

 

 

 

 

Forrás:

https://emberijogok.kormany.hu/a-gyermekek-jogainak-vilagnapja

 

 

 

 

 

Képek forrásai:

November 20.- A gyermekek jogainak világnapja

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20191010STO64046/harminc-eves-az-ensz-gyermekjogi-egyezmenye

http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu/cikkek_layout.php?element_id=8