Változás a jogi életben – megszűntek a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok

shutterstock1575863581-scaled

Azt, hogy változó világban élünk, az új vírus okozta helyzetben minden eddiginél erősebben tapasztaljuk az élet minden területén. Ám a jogászok szempontjából ettől függetlenül is egy fontos újítás következett be április 1-jével. Március 31-én ugyanis megszűntek a Munkaügyi és Közigazgatási bíróságok, a feladataikat a közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékek veszik át.

 

A változás indokoltsága

Az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) célul tűzte ki, hogy a hatósági eljárás megindulása, megindítása és az abban hozott anyagi jogerős bírósági döntés meghozatala között a lehető legrövidebb időtartam teljen el. Ennek érdekében a jogorvoslati rendszer kialakítása során a döntések ellen igénybe vehető jogorvoslati eszköztárat az anyagi jogerő mielőbbi beálltához igazította a jogalkotó. Ezért a törvényjavaslat egy kétszintű közigazgatási bíráskodást kíván megvalósítani.

194210

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Április 1-jétől a közigazgatási döntések elleni perben az elsőfokú eljárást a helyileg illetékes törvényszék folytatja. Ez lehet a Fővárosi, a Budapest Környéki, a Debreceni, a Győri, a Miskolci, a Pécsi, a Szegedi vagy a Veszprémi Törvényszék, ezek regionális illetékességgel járnak el az ügyekben.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak. Ilyenek például a vízum és hontalansági ügyek.

A közigazgatási perekben másodfokon, azaz fellebbezési valamint felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el. A Kúria kivételesen első és kizárólagos fórumként is eljár, például a gyülekezési ügyekben.

A munkaügyi bírósági ügyekben első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon fellebbezési eljárásban az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el. Munkaügyi perekben továbbra sincs helye illetékességi kikötésnek.szegedi_torvenyszek_0_0

 

A munkaügyi pereket érintő új rendelkezés

Az új szabályozás kapcsán a munkáltató felperes kizárólag a munkavállaló, mint alperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg a pert.

 

A folyamatban lévő ügyekről

Április 1-jétől ezen jogintézmény megszűnésével az addig beérkezett keresetleveleket, illetve a folyamatban lévő munkaügyi és közigazgatási ügyeket megküldik a törvényszékeknek. Ezt követően az ügyfelek egyedi tájékoztatást kapnak az őket érintő változásokról, az ügyeik további menetéről.

Új ügyek megindításához a keresetleveleket ezen túl a törvényszékeknek kell címezni.

 

 

-Babinszki Vera-

 

 

Források:

httpsbirosag.huhirekkategoriaugyfeleknekmarcius-31-evel-megszunnek-kozigazgatasi-es-munkaugyi-birosagok

httpsbirosag.huhirekkategoriabirosagokrolvaltozasok-kozigazgatasi-es-munkaugyi-perekben-2020-aprilis-1-tol

httpsjogaszvilag.humegszunnek-a-kozigazgatasi-es-munkaugyi-birosagok-es-jon-a-jogegysegi-panasz

Képek forrásai:

Megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

 

https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/hirek/20181128/jovahagytak-szegedi-torvenyszek-epitesi-engedelyezesi-tervet

https://birosag.hu/