Minden, amit a demonstrátorságról tudni kell

kép1

Ahogyan az SZTE ÁJTK-n, úgy számos más karon és más egyetemen szemeszterről szemeszterre hirdetnek meg demonstrátori pályázatot. Azt azonban talán még a felsőbb éves hallgatók sem látják tisztán, mi is a feladata egy demonstrátornak. Cikkünkben ennek jártunk utána.

 

Talán már mindenki hallott a demonstrátorságról, azt azonban kevesen tudják, mit is jelent pontosan. Erről a megpályázható pozícióról a közvélemény azt tartja, hogy általában a legbuzgóbb hallgatók töltik be, akik felügyelőként minden zárthelyinél ott vannak. Ennél azonban egy sokkal összetettebb, felelősségteljesebb, nagy odafigyelést és precizitást igénylő feladatkörről van szó. Bár a jelentkezés feltételei egyetemenként és szakonként is különbözőek lehetnek, jelen cikkben mi most elsősorban a jogászképzéssel foglalkozunk.

Lehetőség minden szemeszterben

A szegedi jogi karon minden félévben van lehetőség demonstrátori megbízásra pályázni. A kiírás rendszerint az őszi és a tavaszi szemeszter végén kerül fel a Kar honlapjára, jelentkezni pedig letölthető űrlap formájában van lehetőség. A formanyomtatványt mindig az adott tanszékre kell leadni, azonban nem minden szemeszterben hirdet az összes tanszék, intézet pályázatot.

Ha össze kellene foglalnunk a demonstrátori feladat lényegét, akkor úgy fogalmazhatnánk: mindez nem szól másról, mint arról, hogy az egyetemek/főiskolák a legaktívabb, legkiválóbb tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatókat bevonhatják az oktató-kutató munkába. Ez a tevékenység felkészülést is jelent a tudományos pályára, de azoknak is nagy előnyt jelenthet egy önéletrajzban, akik gyakorló jogászként terveznek elhelyezkedni.

Legalább négy, de kivételesen kettő

A pályázás feltételei közt szerepel, hogy az adott nappali tagozatos hallgató legalább 4 lezárt, kivételesen 2 lezárt félévvel rendelkezzen. Mindemellett figyelembe veszik a kiemelkedő közösségi munkát, sőt elvileg a magatartást is. Fontos szabály, hogy záróvizsgázó hallgató nem jelentkezhet. Nem utolsó sorban a pályázat követelménye az is, hogy a pályázat benyújtását megelőző két szemeszterben legalább 3,51-es korrigált kreditindexet kell elérni, valamint a választott szakterületen elért kiemelkedő tanulmányi eredmények is számítanak.

A megbízás egy féléves ciklusra szól, s a demonstrátort a tanszék-, illetve intézetvezető javaslata alapján, a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével a Kar Dékánja bízza meg. Ráadásul a tevékenységét az illetékes tanszékvezető még minősíti is aszerint, hogy a hallgató a feladatát kiválóan, jól, megfelelően, avagy sehogyan sem látta el. A demonstrátori feladat jutalmául a hallgató az adott félév végén egyszeri, egyösszegű könyvutalványban részesül.

kép2

 

„…élmény és tapasztalat…”

A demonstrátori teendővel kapcsolatban több hallgatótársunkat is megkérdeztük, mivel jellemeznék ezt a feladatkört, milyen előnyöket emelnének ki elsősorban.

kép3

Mihaljevic Anna, az SZTE ÁJTK harmadéves jogászhallgatója még másodévesként kapcsolódott be a Közigazgatási Jogi Tanszék munkájába. Elmondása szerint őt elsősorban a tanszék által oktatott tárgyak ragadták magával, ez motiválta abban, hogy szorosabban bekapcsolódjon a munkába. Anna szerint rendkívül sokrétű ez a feladatkör: ugyanúgy szerves részét képezi a TDK-ülések szervezése, mint a versenyekben való közreműködés, vagy a tansegédletek szerkesztésében való segítség. Egyszóval csupa olyan feladat, amely őt is fejleszti – mondta el kérdésünkre. Kiemelte: a tanszéki munka során kommunikációs és szervezői készségeit is kamatoztathatja.

 

Árvai Gergő ötödéves hallgató Prof. Dr. kép4Görög Márta Dékán Asszony felkérésére a Civilisztikai Tudományok Intézetében látott el demonstrátori teendőket. Elmondása szerint az ember betekintést nyer az adott tanszék/intézet mindennapjaiba, részese lehet az adott szervezeti egység eseményeinek. Kérdésünkre elmondta, mindez kiváló lehetőség a kapcsolati tőke további bővítésére, ő például egy intézeti rendezvényen ismerkedett olyan szakmai kiválóságokkal, mint Dr. Auer Ádámmal, az NKE ÁNTK egyetemi adjunktusával. Gergő a demonstrátorságot a tudományos diákköri (TDK) munkához hasonlította, azonban véleménye szerint a demonstrátori feladatellátás során a hallgatót még inkább bevonják az oktató-, kutatómunkába.

kép5

 

A jelenlegi már az ötödik szemesztere demonstrátorként Nagy Botond negyedéves hallgatónak a Civilisztikai Tudományok Intézetében. Elmondása szerint ezen feladatkör a komolyabb kutatások mellett az adminisztratív teendőkre is kiterjed. Szerinte a CTI-ben kifejezetten támogatják az új ötletek megvalósításában, valamint az Új Nemzeti Kiválósági Programban (ÚNKP) való részvételben és az OTDK-n való indulásban. Demonstrátorként számos szakmai versenyről, pályázatról elsőkézből értesül az ember. Botond szerint nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ez a tevékenység sokat nyom a latban a különböző ösztöndíjlehetőségeknél, így a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjnál, az IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjnál, Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíjpályázatán, valamint a Sófi, a TALENT és a különböző vállalati ösztöndíjaknál.

 

kép6

Váczi Kristóf az Alkotmányjogi Tanszéken nyert demonstrátori megbízást. Kérdésünkre ő leginkább azt az oldalát emelte ki ennek a feladatkörnek, hogy mindez egyaránt élmény és tapasztalat is. Élmény, hiszen a tanszék oktatóival, PhD-hallgatóival rendkívül jó közösséget alkotnak, amely keretében igyekeznek minél színesebb programokkal gazdagítani a szemesztereket – gondoljunk csak a hagyományos Mikulás Napi és Húsvéti Alkotmányjog Versenyekre. Ezen kívül mindez hasznos tapasztalat is, hiszen demonstrátorként lehetőség nyílik cikkeket és elemzéseket írni a tanszék hírlevelébe, amely tökéletes alkalom arra, hogy belekóstolhassanak a tudományos igényű publikációk rejtelmeibe.

 

Talán nem túlzást azt állítani, hogy a demonstrátori tevékenységről nyilatkozó hallgatótársaink egyöntetűen pozitív tapasztalatokról számolnak be.

 

 

 

-Erdősi Gergely-

 

 

Források:

 

Képek forrásai: