„Sok anyának meg kell tanítani, hogyan kell késsel-villával enni” – milleniumi konferencia a szegedi jogi karon

11

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az SZTE ÁJTK, valamint a Magyar Börtönügyi Társaság közös szervezésében Karunkon került sor “A humán tudományok a reintegráció sikeréért” című tudományos konferenciára 2019. április 2-án. Az eseményt a Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-2019) keretében rendezték meg a Pólay teremben, melynek középpontjában a magyar börtönökben folyó reintegrációs tevékenységek sokszínűsége állt.

w

Karunk adta a Szent Adorján Milleniumi Emlékév alkalmából megrendezett vándorkonferencia második állomását 2019. április 2-án a Pólay teremben. Az előadássorozaton egyaránt részt vettek az ÁJTK oktatói, kutatói, valamint bűnügyi tudományokat hallgatói diákjai is. Számos meghívott vendég, elméleti és gyakorlati szaktekintély is tiszteletét tette nálunk ezen az áprilisi napon. Illusztrálva a publikum sokszínűségét, még Virágh Györggyel is sikerült összefutnom, aki a Magyarországi Református Egyház kötelékében végez börtönlelkészi szolgálatot a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

Karunk dékánja, Prof. Dr. Balogh Elemér megnyitóbeszédében köszöntötte a megjelenteket. Professzor úr elmondta, a büntetőjoghoz és ezzel együtt a büntetés-végrehajtáshoz szoros kötődése van, hiszen jogtörténeti kutatásai során is e témakörrel foglalkozott. Kiemelte, hogy ma is nagyon is fontosak a büntetés-végrehajtás kérdéseit történeti kontextusban is vizsgálni. Nem is gondolnánk, hogy a mai napig is ugyanazokkal az alapkérdésekkel szembesül a modern büntetés-végrehajtási szervezet is, mint évtizedekkel vagy évszázadokkal korábban.

 

Elsőként vezették be az elítéltek főiskolai és egyetemi oktatását

A dékáni köszöntőt követően Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka tartotta meg előadását „A Büntetés-végrehajtási Szervezet reintegrációs tevékenységei a Szegedi Fegyház és Börtön gyakorlatának tükrében” címmel. Az előadásból megtudhattuk, hogy a „Csillagbörtönben” nem csak a klasszikus reintegrációs módszerek alkalmazásának van évszázados hagyománya, ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a művelődési és szabadidős programokon való részvételre is. Dandártábornok úr elmondta, az intézet igyekszik ösztönzően támogatni azokat a fogvatartottakat, akikben látható a szándék a társadalomba való visszailleszkedésre. Mint kiderült, a Szegedi Fegyház és Börtön a hazai bv. intézetek között elsőként vezette be a hosszú időre elítéltek főiskolai és egyetemi oktatását.

Az esemény következő napirendi pontja Dr. Juhász Zsuzsanna, egyetemünk docense előadása volt „Egészségügy és börtönkörnyezet” címmel. A BTI oktatójától megtudhattuk: A fogvatartottak társadalomba történő sikeres visszailleszkedésének, reintegrációjuknak egyebek mellett fontos összetevője az egészségügyi ellátás biztosítása is, amely többek között magában foglalja az orvoshoz jutás lehetőségét, a megelőző egészségügyi ellátást és az egészséges környezethez való jogot is (például a megfelelő élettér, a higiéniai feltételek, az élelem, ivóvíz biztosítása által).

 

„Muszáj megengedni a kitárulkozás büntetés nélküli szabadságát!”

Ezt követően a konferencia következő programja Dr. Éles Éva, a „Csillag” Pszichológiai Osztályának vezetőjének előadása volt. Kiemelte: a legfontosabb az, ha a fogvatartottal komoly bizalmi kapcsolat alakul ki a kiszabott büntetés végrehajtása során.  Az elmúlt századokban ugyanis inkább az a szemlélet volt meghatározó, hogy a fogvatartottat addig kell nevelni, amíg meg nem változik. Mára azonban a szociális háttér figyelembe vétele és a humánus reintegráció került előtérbe, és alapvetően ezt képviseli a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. tv. is. Dr. Éles Éva kiemelte: Ne csak alkalmazkodjon a fogvatartott, hanem idomuljon is! Ehhez pedig muszáj megengedni a kitárulkozás büntetés nélküli szabadságát. Az előadásból megtudhattuk még, hogy a bv-intézetek három legfontosabb feladata a prevenció, a korrekció és a személyiségnevelés. Osztályvezető asszony előadásából kitűnt, ezért is van szükség a büntetés-végrehajtásban is a pszichológiára, mely a XXI. századra már nem tekinthető csupán a filozófia szolgálóleányaként.

 

„Sok anyának meg kell tanítani, hogyan kell késsel-villával enni”

Dr. Zakhar Tibor bv. ezredes „A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Anya-gyermek részlegének működése, avagy esély a gyermekeknek.” címmel tartott előadást. Elmondta, hogy a büntetésüket töltő édesanyák a nap 24 órájában együtt lehetnek 1 éves kor alatti gyermekükkel. Mindehhez az intézeti részleg külön orvosi szobát, sőt játszószobát is biztosít. Ugyanakkor fontos tudni, hogy kizáró okok is vannak. Ezek közé tartozik például az is, ha az anya bűncselekményét a gyermeke sérelmére követte el. Az intézetparancsnok kiemelte, a reintegráció terén az ő részlegüknek különösen súlyos feladata van. Ennek oka, hogy 0-tól 1 éves korig terjedő időszak egy gyermek számára nagyon meghatározó, különösen az édesanyához való kötődés tekintetében. Ezért szinte mindenre kiterjedő környezettanulmányokat készítenek, egyáltalán hazamehet-e a gyermek a szülei környezetébe. Sok anyának még azt is meg kell tanulnia a börtönben, hogyan kell késsel-villával enni. A közös elhelyezés azonban nem kötelező, bár pszichológusi szakvéleményhez kötött. Bármelyik anya dönthet úgy, hogy gyermekének jobb lesz otthon ebben az időszakban. A szülők, nagyszülők az intézetben akkor látogatják meg a babát, ahányszor csak szeretnék. Bár főszabály szerint erre heti rendszerességgel jogosultak, minden nap lehetőséget biztosítanak erre a részlegben.

 

„Nem a szülő a rossz, hanem a tette.”

„Börtönben egy családtag” cím alatt beszélt a konferencián Dr. Visontai-Szabó Katalin, egyetemünk adjunktusa mindarról, ami a rácson kívüliekre van hatással. A tanárnő kiemelte, hogy a családnak nagyon komoly szerepe van a reintegrációban. Minden esetben a gyermek igényét kell első helyen kezelni. Éppen ezért mindig törekedni kell arra, hogy lehetőleg a másik szülőnél helyezzék el a gyermeket, hiszen a gyermekkort nem lehet elvenni egyikőjüktől sem. Az ilyen gyerekek esetében ugyanis fokozottan fennáll annak veszélye, hogy később ők is kriminálissá válhatnak. Adjunktus asszony John Bowlby kötődéselmélete alapján hangsúlyozta: A mindenkori büntetés-végrehajtásnak kötelessége tekintettel lenni a nagyobb gyermekekre is, legalább annyiban, hogy ne lássa a fiatal, ha szülőjét letartóztatják. Fontos tudatosítani a gyermekekben – vagy legalábbis az illúziót fenntartani –, hogy nem a szülő a rossz, hanem a tette.

13

„Paradigmaváltás a pönológia tudományában és annak hatása a büntetés-végrehajtás gyakorlatára.”

Zárásként Dr. Huszár László bv. dandártábornok, BvOP Felderítési Osztály osztályvezetője előadásában arra tett kísérletet, hogy bemutassa azt a paradigmaváltást, amely a pönológia tudományában az elmúlt évtizedekben bekövetkezett. Az előadó felvázolta, hogy mindez milyen hatással bírt – nemzetközi és hazai viszonylatban – a korrekciós, büntetés-végrehajtási szakpolitikák átalakulására és a gyakorlati működésre. Az ún. „régi pönológia” fókuszában az egyén, annak cselekménye, bűnössége, társadalmi devianciája vagy pszichés patológiája állt. Az „új pönológia” viszont a valamilyen szempontból kockázatos, veszélyes csoportok beazonosítására, klasszifikálására törekszik és a vonatkozó kockázatok kezelését tekinti elsődleges feladatának – tudhattuk meg az előadásból.

A nagy érdeklődés mellett megtartott konferencia ideje alatt látogatható volt egy interaktív börtönügyi kiállítás, ahol az érdeklődők megtekinthettek egy mobilzárkát, láthattak a fogvatartottaktól elkobzott tiltott tárgyakat, megkóstolhatták az általuk készített süteményeket és a helyszínen jelenlévő BvOP-s kollegáktól kérdezhettek.

 

-Erdősi Gergely-

 

Felhasznált források:

  • http://www.juris.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/szte-ajtk-2019-marcius/human-tudomanyok
  • http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/esemenyek-hirek/human-tudomanyok
  • https://bv.gov.hu/hu/intezetek/bvszervezet/hirek/2577
  • https://www.elte.hu/content/a-buntetes-vegrehajtas-multja-es-jelene.e.10946