Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram

kép

A következő cikkben összesítettük a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram főbb tudnivalóit:

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében a közigazgatás iránt érdeklődő, felsőfokú iskolai végzettséggel, nyelvtudással rendelkező, 30 év alatti fiatalok számára nyílik lehetőség szakmai gyakorlat szerzésére. Az immár 6. éve sikeresen működő program keretében, a diákok 7 hónapig egy központi államigazgatási szervnél, és 3 hónapig valamely európai ország közigazgatási szervénél szerezhetnek munkatapasztalatot.

A Program a Miniszterelnökség Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztályának a szervezésében valósul meg.

Az MKÖ Program célja, hogy magasan képzett, idegen nyelveket beszélő diplomás fiatalok számára lehetőség nyíljon a közigazgatásban való elhelyezkedésre, ezáltal biztosítva a közigazgatás szakember-utánpótlást. A program eredményes teljesítését követően az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

A 2018. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram pályázati időszaka 2017. október 15. és 2017. november 15. között került meghirdetésre.

A pályázat benyújtásának módja: Pályázni csak elektronikus formában lehet, a következő linken a jelentkezési hely, valamint a szükséges benyújtandó dokumentumok listája található:

http://mko.kormany.hu/tetszik-a-program-jelentkezem

 • A 2018. évi program várható időtartama:2018. március 1. – 2018. december 31.
 • Az ösztöndíj összege: 130 000 Ft/hó adómentes jövedelem a hazai szakaszra. A külföldi szakaszra vonatkozó ösztöndíj összege a program során kerül megállapításra, ez a hazai ösztöndíjnál magasabb összeg.

 

Pályázati feltételek

A pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;

 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 • tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2 szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn.

* Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy elismerteti azt a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 • egyéb európai uniós nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;

A részvétellel kapcsolatos további feltételek

 • A jelentkező vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt.
 • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
 • Az ösztöndíjas jogviszonyt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a program Működési Szabályzata szabályozza.

Kiválasztási eljárás

A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt.

Írásbeli szakasz

A komplex kiválasztási eljárás első szakaszaként a jelentkezők írásbeli tesztet töltenek ki, majd a közigazgatásban a mindennapi munkavégzés során előforduló feladatot oldanak meg írásban.

Strukturált és nyelvi interjú

A továbbjutó jelölteknek személyes interjú keretében az alábbi kompetenciák mérésére kerül sor: motiváció, felelősségtudat, etikus magatartás, szabálykövetés, együttműködés, problémamegoldás, közéleti tájékozottság, viselkedési kultúra, szóbeli kommunikáció.

Közvetlenül az strukturált interjút követően a jelentkezéskor választott egy idegen nyelvből (angol, német, francia) nyelvi interjún vesznek részt. A nyelvi interjún való megfeleléshez legalább kommunikáció képes nyelvtudás szükséges.

A kiválasztási eljárás során sorrendben legmagasabb pontszámot elért jelöltek részére – a PIB javaslata alapján – a miniszter ítéli oda az ösztöndíjat.

Az előzőekben ismertetett ösztöndíjról bővebben a következő linken olvashatnak:

http://osztondijprogram.kormany.hu/index

Az mostani pályázati időszak nemsokára lezárul, így érdemes figyelni az oldalt a további lehetőségekről a következő félévben, valamint évben.

Báró-Farkas Margit Chiara