Látogatás az Alkotmánybíróságon

ab

Május 11-én az Alkotmánybíráskodás a gyakorlatban című kurzus hallgatóinak egy rendhagyó órában lehetett részük. Sulyok Tamás elnök úr meghívására a féléves munka lezárásaként ellátogathattunk Budapestre, az Alkotmánybíróság épületébe.

Tanár úrnak köszönhetően a félév során már részletesen megismerhettük az Alkotmánybíróság munkáját, az előttük zajló eljárásokat. Igazán különlegessé tette az órákat, hogy magától a testület elnökétől volt lehetőségünk hallani mindezt. Az előadások alkalmával elsősorban az alkotmányjogi panaszokra vonatkozó szabályokban mélyedtünk el, számos  jogeset elemzésén keresztül foglalkoztunk az eljárási szabályokkal, a panaszok tartalmi követelményeivel, azok befogadhatóságával, így gyakorlati oldalról közelítettük meg a témát.

Budapesten, az Alkotmánybíróság épületében Sulyok Tamás elnök úr fogadott minket, hogy először bemutassa a teljes ülés tanácstermét. A terem két fontos látványosságáról is beszélt, láthattuk a Sólyom László által megálmodott, híres csepp alakú asztalt, amely körül a bírák az Alkotmánybíróság tagjaként eltöltött idejük szerint ülnek sorban. Az asztalfőn az elnök ül, vele szembe a falra az Aranybullát függesztették ki, ami Magyarország alkotmányos fejlődésére emlékeztet.

ab2

A szemeszter utolsó – az Alkotmánybíróság épületében tartott – órájára is egy jogesetből készültünk. Egy előre megküldött panasz befogadásáról kellett döntenünk, befogadási végzést készíteni a félév során tanult szempontok alapján. A jogeset egy a gyülekezési jog és annak korlátozása kapcsán kialakult jogvitáról szólt, amelyet együtt vitattunk meg a tanácsteremben, majd szavazással döntöttünk. Ezt követően a sajtóeseményekből is ismert teremhez mentünk, ahol az Alkotmánybíróságon zajló mindennapi munkáról hallottunk előadást és ahol mi is feltehettük kérdéseinket.

Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy egy rendkívül érdekes tanórának lehettünk részesei, köszönjük Tanár Úrnak a lehetőséget!

Lovas Réka