Kazinczy-verseny

letöltés

A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2016/2017-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a
jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a
retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

 A versenyfeladat:Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása, felolvasása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  1. jó szövegértés és szöveghűség,
  2. a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  3. a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  4. jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 Az országos döntőt 2017. május 5-én rendezik meg Esztergomban.

 A rendezvényen az egyes felsőoktatási intézményeket képviselő hallgatók kiválasztása helyi fordulók alapján történik. Az SzTE két hallgatót küldhet: a bölcsész és természettudományi képzésben részt vevő jelentkezők kiválasztása a BTK Magyar Nyelvészeti Tanszéke által rendezett fordulóban történik, a JGyPK-s hallgatók pedig a JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által rendezett fordulóban mérethetik meg magukat.

Mindkét eseményre 2017. április 6-án kerül sor, a BTK-n 14 órától, a JGyPK-n 14:30-tól, mindkét karon a Kari Tanácsteremben. Jelentkezni a két tanszék irodájában lehet.

A Tanárképző Központ nevében arra biztatok mindenkit, aki tehetséget és elhivatottságot érez magában a magyar beszédkultúra ápolására, hogy vegyen részt a versenyen, és mérettesse meg magát. Minél többen vesznek részt ugyanis a helyi fordulókban, annál nagyobb az esélye annak, hogy a korábbi tradícióknak megfelelően egyetemünk ismét a legjobbak között szerepeljen az országos versenyen is.

Dr. Forgács Tamás

főigazgató, SZTE Tanárképző Központ